Dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na umowę zlecenie - mamy najnowsze informacje - Ostrowiec24.Info

Dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na umowę zlecenie – mamy najnowsze informacje

Foto ilustracyjne - pexels.com

W mediach można spotkać informację, że Rząd pracuje nad ustawą pozwalającą wliczać okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowę zlecenie do stażu pracy. Jest to ważne, ponieważ takie lata liczą się do przepracowanych lat na podstawie których chociażby w budżetówce wypłacane są Jubileusze. Ponadto okres ten jako okres pracy pozwala wliczyć czas prowadzenia działalności lub pracy na zlecenie do stażu na podstawie którego wyliczany jest urlop. Więcej poniżej!

Projekt przewiduje, iż ustawa wprowadzająca zmiany w Kodeksie Pracy odnośnie stażu pracy wejdzie w życie  z dniem 1 stycznia 2026 r. 

Napisaliśmy do Ministerstwa Pracy w tej sprawie, aby poznać szczegóły. Świetna wiadomość na sam koniec. A taką odpowiedź otrzymaliśmy:

– Informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne nad regulacjami, które zakładają, że do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczane będą okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności określone w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 11, 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, przewiduje się, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych – informuje Wydział Prasowy i Wsparcia Rzecznika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

A teraz najważniejsze, okresy wsteczne pod warunkiem, że udowodnione również będą zaliczane do stażu pracy – Zaliczenie omawianych okresów będzie możliwe od konkretnej daty, tj. 1 stycznia 2026 r. Zaliczeniu będą podlegać jednak wszystkie udowodnione okresy (tj. nie tylko okres po wejściu w życie ustawy, ale także wcześniejsze) – odpowiada na nasze pytanie Wydział Prasowy i Wsparcia Rzecznika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na umowę zlecenie – mamy najnowsze informacje"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*