Rekordowe inwestycje ze środków unijnych w województwie - Ostrowiec24.Info

Rekordowe inwestycje ze środków unijnych w województwie

Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Od czterech lat droga S7 ma pełne parametry ekspresowej trasy na całym 100-kilometrowym odcinku w granicach woj. świętokrzyskiego. Konsekwentna realizacja kluczowych dla regionu inwestycji była możliwa dzięki dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej. W ciągu 20 lat uczestnictwa Polski we Wspólnocie w woj. świętokrzyskim zrealizowaliśmy osiem dużych inwestycji drogowych przy wsparciu UE. Więcej poniżej!

Ekspresowa siódemka

Kluczowa dla rozwoju woj. świętokrzyskiego i połączeń międzyregionalnych była budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7, komunikującej północ z południem Polski. Łączna wartość pięciu takich inwestycji to około 3,3 mld złotych. Dzięki funduszom europejskim projekty w ciągu S7 zostały dofinasowane kwotą około 1,7 mld zł., Wartość dofinansowania stanowiła zatem ponad połowę wartości tych projektów. Dzięki wsparciu z funduszy UE w ciągu 10 lat wybudowaliśmy około 89 km ekspresowej „siódemki”, czyli prawie 90 proc. całego świętokrzyskiego odcinka.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zrealizowane i dofinasowane zostały odcinki S7 Skarżysko – Kamienna – Występa (16,7 km) i obwodnica Kielc (22,7 km). Ze środków UE z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowana została budowa S7 od Jędrzejowa do granicy województw świętokrzyskiego/małopolskiego (19,9 km) oraz odcinków Chęciny – Jędrzejów (21,6 km) i granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna (7,6 km).  

Budujemy S74

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinasowana została także budowa pierwszego, ok. 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce – Cedzyna na terenie woj. świętokrzyskiego, a tym samym zapoczątkowana realizacja drugiej kluczowej dla regionu ekspresowej trasy. Koszt inwestycji przeprowadzonej w 2011 roku to 316,4 mln zł, a wartość dofinasowania to ok. 154,6 mln zł. Obecnie realizujemy sześć odcinków S74 o łącznej długości ok. 104 km. Wartość zawartych kontraktów to ponad 4,3 miliardy złotych.  

Obwodnice z unijnym wsparciem

W latach 2010-2012 w ciągu drogi krajowej nr 78, komunikującej woj. świętokrzyskie ze śląskim, wybudowaliśmy blisko 8-kilometrową dwujezdniową północną obwodnicę Jędrzejowa. Trasa klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) kosztowała 229 mln zł i zyskała dofinasowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wynoszące 102,5 mln zł.  

W kwietniu br. oddaliśmy do użytkowania blisko 3-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. To najnowsza zrealizowana świętokrzyska inwestycja, która zyskała unijne dofinansowanie. Przedsięwzięcie, podobnie jak powstająca obwodnica Wąchocka w ciągu DK42, stanowi element projektu „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA” dofinasowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).  

Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Rekordowe inwestycje ze środków unijnych w województwie"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*