Alicja Kwiatkowska w finale ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - Ostrowiec24.Info

Alicja Kwiatkowska w finale ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

12 stycznia odbył się II etap olimpiady – w gronie 25 najlepszych uczniów z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do III – finałowego etapu, znalazła się Alicja Kwiatkowska. Więcej poniżej!

Tematem tegorocznej edycji jest „Psychologia w filmie i mediach”. II Etap Olimpiady składał się z dwóch części: część pierwsza polegała na przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy projektowej – którą było napisanie scenariusza filmu fabularnego (etiuda filmowa), a na jego podstawie przygotowanie scenopisu filmowego (tematyka filmu musiała być związana z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady). Cześć druga odbywała się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i dwóch pytań otwartych. Pytania otwarte obejmowały analizę i interpretację plakatu filmowego oraz analizę i interpretację sceny filmowej.

Do III etapu przeszło 25 uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II etapie, wśród nich znalazła się Alicja Kwiatkowska uczennica klasy 3A. Alicja uzyskała znakomity wynik, który dał jej 19 miejsce i tytuł „Finalisty” olimpiady, z czym wiążą się dodatkowe uprawnienia, które określa Rozporządzenie MENiS. Ponadto organizator może przyznawać nagrody w postaci akredytacji/karnetów/voucherów na wybrane festiwale filmowe.

18 marca Alicja Kwiatkowska będzie walczyć o tytuł Laureata – III etap składać się będzie z trzech części, a jedna z nich polega na przeprowadzeniu wywiadu z gościem specjalnym Olimpiady oraz zredagowaniu odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji.

Nadmienić należy, że Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach.

Olimpiada organizowana jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do olimpiady sprawuje nauczyciel, Wojciech Szymański.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Alicja Kwiatkowska w finale ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*