Pięć projektów MRPiPS w Sejmie i Senacie. Dwa z nich trafią do podpisu Prezydenta RP - Ostrowiec24.Info

Pięć projektów MRPiPS w Sejmie i Senacie. Dwa z nich trafią do podpisu Prezydenta RP

Aż pięć projektów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było przedmiotem prac parlamentarnych w dniach 8 i 9 maja. Dwa z nich czekają już tylko na podpis Prezydenta. Więcej poniżej!

W Sejmie odbyły się pierwsze czytania:

  • ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”
  • ustawy o ochronie sygnalistów
  • nowelizacji Kodeksu pracy

Senatorowie przyjęli:

  • nowelizację ustawy w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka – 1000 zł brutto
  • nowelizacji ustawy, która umożliwi rządowi przyjmowanie programów zakładających wypłatę dodatku pracownikom pomocy społecznej – 1000 zł brutto

Oba przyjęte przez Senat akty czekają teraz na podpis Prezydenta RP.

Pięć projektów ustaw to efekt wytężonej pracy i skutecznej współpracy kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to ważne projekty, które dotyczą różnych sfer życia Polek i Polaków – podkreśla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Aktywny rodzic

Projekt „Aktywny rodzic” przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu
i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Za projektem posłowie z komisji opowiedzieli się jednogłośnie.

Dodatki dla pracowników socjalnych oraz dla zawodowych rodzin zastępczych

Z kolei senatorowie jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy, która umożliwi rządowi przyjmowanie programów zakładających wypłatę dodatku
w wysokości tysiąca złotych brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech.

Regulacja ma umożliwić wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę dodatku od 1 lipca 2024 r. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób.

Senat nie wniósł poprawek także do nowelizacji ustawy w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Osoby te pracują na innych zasadach, dlatego są ujęte w oddzielnym projekcie. Dodatek 1 tys. zł brutto ma być im wypłacony także od 1 lipca 2024 r.

Ochrona sygnalistów

Nad rządowym projektem ustawy o ochronie sygnalistów debatowała Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowa regulacja, której celem są ochrona interesu wspólnego, dobre imię pracodawcy i ochrona współpracowników – ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski
o dobro wspólne.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Do prac w komisji sejmowej skierowany został także projekt nowelizacji Kodeksu pracy ws. ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami reprotoksycznymi. Projekt wdraża znowelizowaną w marcu 2022 r. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Pięć projektów MRPiPS w Sejmie i Senacie. Dwa z nich trafią do podpisu Prezydenta RP"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*