Kryminalni zatrzymali 41-latka - Ostrowiec24.Info

Kryminalni zatrzymali 41-latka

Foto ilustracyjne

We wtorek policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 41-latka. Mieszkaniec gminy Kunów poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez miejscowy sąd. Dłużnik alimentacyjny trafi do zakładu karnego, gdzie odpokutuje karę jednego roku pozbawienia wolności. Więcej poniżej!

We wtorek, kilka minut po godzinie 8, policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali 41-latka. Mieszkaniec gminy Kunów poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez miejscowy sąd. Mężczyzna za nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów musi odpokutować karę jednego roku pozbawienia wolności.

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 §1 kodeksu karnego brzmi „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata.

Jeśli sprawca, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Kryminalni zatrzymali 41-latka"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*