Powiat otrzymał środki na przebudowę dróg powiatowych - Sprawdź gdzie będą remonty? - Ostrowiec24.Info

Powiat otrzymał środki na przebudowę dróg powiatowych – Sprawdź gdzie będą remonty?

W Urzędzie Wojewódzkim, starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński podpisali z wojewodą świętokrzyskim, Józefem Brykiem umowę na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Więcej poniżej!

Pierwsze zadanie dotyczy drogi na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka. To jeden z najbardziej ruchliwych i strategicznych odcinków w naszym powiecie, który łączy miasto z gminą Kunów.

Przebudowa tego odcinka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów Zadanie obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, krawężników, chodników, budowę drogi dla pieszych i rowerów, elementy odwodnienia, oświetlenie i oznakowanie.

Wartość zadania wynosi ponad 9,2 mln złotych, z czego ponad 6,4  mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu to ponad 2,7 mln złotych, a planowany termin wykonania to lata 2024 – 2025.

Drugie zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Waśniów – Momina. Remont drogi polega na wymianie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, zjazdów i poboczy.

Zadanie poprawi stan techniczny i estetykę drogi oraz zwiększy jej trwałość. Wartość zadania wynosi prawie 10 milionów złotych, z czego ponad 6,8 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu to prawie 3 miliony złotych.

Planowany termin wykonania to również lata 2024 – 2025.

Jak zaznacza starosta Marzena Dębniak, zadania te są częścią naszej strategii rozwoju powiatu, która zakłada inwestycje w infrastrukturę drogową, komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną i społeczną. Dzięki współpracy z rządem i samorządami lokalnymi, możemy realizować te cele i podnosić jakość życia naszych mieszkańców, mówiła starosta M. Dębniak.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Powiat otrzymał środki na przebudowę dróg powiatowych – Sprawdź gdzie będą remonty?"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*