CBA weszło do gabinetu ginekolożki - Ostrowiec24.Info

CBA weszło do gabinetu ginekolożki

Foto ilustracyjne

Prokuratura Regionalna w Szczecinie postawiła zarzuty ginekolożce ze Szczecina. Kobieta podejrzewana jest o podanie leków wczesnoporonnych pięciu kobietom bez ustalenia czy istnieją przesłanki do usunięcia ciąży. Więcej poniżej!

Agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego odwiedzili gabinet kobiety i zabrali dokumentację medyczną sięgającą 1996 roku.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące postępowania prokuratorów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z interwencją w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie. 9 stycznia 2023 r. gabinet został przeszukany, a funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację medyczną pacjentek za okres od 1996 r.

Zdaniem skarżącej ginekolog, działania funkcjonariuszy naruszały nie tylko tajemnicę lekarską, ale były nieadekwatne prawnie, tym bardziej, że nie przedstawiono jej żadnych zarzutów. Negatywnie ocenia też ona zachowanie funkcjonariuszy – wskazuje, że od jesieni 2020 r. była wielokrotnie nachodzona przez organa ścigania.

Również pacjentki w skargach do RPO podnoszą, że zabranie całej ich dokumentacji medycznej naruszało ich prawa obywatelskie, ingerowało w sferę ich intymności i drażliwe dane osobowe, a w niektórych przypadkach nawet utrudniało leczenie. Jedna z pacjentek zauważyła, że podczas wizyty w lutym 2023 r. brak dokumentacji z jej długoletniego leczenia uniemożliwił porównanie obrazu klinicznego sprzed trzech miesięcy z teraźniejszym. Jej zdjęcia USG zostały bowiem wyniesione przez CBA. 

W związku z tym Zespół Prawa Karnego BRPO prosi Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o wyjaśnienia. Chodzi zwłaszcza o podanie przesłanek, które uzasadniały potrzebę oraz niezbędność tak daleko idących działań procesowych oraz nakazywały zabezpieczenie całej dokumentacji wszystkich pacjentek. Pyta też, czy na sposób działania funkcjonariuszy organów ścigania i decyzje prokuratorów, w tym zabezpieczenia dokumentacji medycznej, składano zażalenia lub skargi oraz jak je rozpoznano.

Stanowisko CBA

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami dotyczącymi czynności realizowanych przez CBA w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie, Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadcza:

W ramach prowadzonego śledztwa obejmującego przestępstwa korupcyjne funkcjonariusze CBA ujawnili materiały świadczące o trwającym procederze czerpania korzyści z udostępniania pacjentkom przez lekarza substancji mogących zagrażać ich życiu i zdrowiu. Z pozyskanych informacji wynikało, że substancje te powodowały silną reakcję organizmu oraz były udostępniane także pacjentkom małoletnim, w tym poniżej 15. roku życia.

Na podstawie wspomnianych informacji prokurator nadzorujący śledztwo wydał postanowienie o przeszukaniu gabinetu lekarskiego i zatrzymaniu rzeczy oraz polecił CBA jego natychmiastową realizację. W ocenie prokuratora odstąpienie od niezwłocznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej groziło utratą materiału dowodowego.

Należy zatem zaznaczyć, że udział funkcjonariuszy CBA w realizowanych czynnościach miał charakter incydentalny, wynikał z troski o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a także był ściśle związany z faktem prowadzenia głównych czynności w śledztwie o przestępstwa korupcyjne.

Na miejscu prowadzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, funkcjonariusze CBA bez uprzedniego zapoznawania się z treścią dokumentacji objętej tajemnicą lekarską zabezpieczyli wskazany materiał poprzez umieszczenie go w tzw. bezpiecznych kopertach, a następnie przekazali zabezpieczoną dokumentację do prokuratury.

Opisywane czynności prowadzone były przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a pracownicy gabinetu, w tym lekarz prowadząca, nie zgłosili zastrzeżeń co do sposobu, zasadności czy też legalności przeszukania.

Po zakończonych czynnościach prokurator podjął decyzję o wyłączeniu sprawy związanej z zabezpieczoną dokumentacją medyczną do odrębnego postępowania, które zgodnie z właściwością rzeczową przekazano do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "CBA weszło do gabinetu ginekolożki"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*