Wysyłasz swoje dziecko na obóz lub kolonię? Sprawdź, jakie ubezpieczenie wykupić! - Ostrowiec24.Info

Wysyłasz swoje dziecko na obóz lub kolonię? Sprawdź, jakie ubezpieczenie wykupić!

Foto ilustracyjne

Kolonia, obóz czy też wycieczka szkolna to czas, w którym Twoja pociecha potrzebuje odpowiedniej ochrony. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny, organizator podróży ma obowiązek zadbać o kwestię związaną z ubezpieczeniem uczestników, ale czy to wystarczy? Więcej poniżej!

Rolą każdego rodzica jest dbanie o swoje dziecko i zapewnienie mu bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Wyjazdy szkolne czy wakacyjne, mimo że pieczę nad nimi trzymają opiekunowie, obarczone są ryzykiem. W każdej chwili może wydarzyć się coś niespodziewanego. Twoja pociecha może zachorować lub ulec wypadkowi. W grupie kilkudziesięciu dzieci ciężko czasami o dopilnowanie wszystkiego. W takiej sytuacji obowiązkowym elementem jest ubezpieczenie, które zapewni ochronę w przypadku zdarzeń losowych.

Kto ubezpiecza dziecko podczas wyjazdu na kolonię, obóz lub wycieczkę szkolną?

Jako rodzic odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego dziecka wszędzie i w każdej sytuacji. Jeśli wysyłasz swoją pociechę na wycieczkę szkolną, kolonię czy obóz w Polsce, organizator, którym może być zarówno biuro podróży, jak i szkoła, nie jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom odpowiedniej ochrony. Jest to związane z tym, że każdy obywatel posiada ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia bezpłatną pomoc w postaci leczenia czy hospitalizacji. Nie oznacza to oczywiście, że zakupienie takiej ochrony nie jest możliwe. Towarzystwa oferują polisy, które obejmują koszty leczenia w Polsce, jednak sumy ubezpieczenia zazwyczaj są niższe od tych, dotyczących wyjazdów zagranicznych.

Inaczej jest w sytuacji, jeśli Twoje dziecko wyjeżdża za granicę. Wówczas ubezpieczenie zdrowotne obejmujące Polskę nie zadziała. Organizator jest zatem zobowiązany do tego, aby zapewnić uczestnikom odpowiednią ochronę. Szczegóły warunków i zasad organizacji wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży, a także samą definicję, opisuje Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Organizator musi zapewnić uczestnikom wyjazdu ochronę obejmującą koszty leczenia oraz NNW. Sumy tych ubezpieczeń nie są ściśle określone w ustawie, zatem ma on wolny wybór co do zakresu.

Kolonia, obóz, wycieczka a ubezpieczenie szkolne

Mimo że dzieci nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia szkolnego w polskich placówkach, większość rodziców zapewnia tę ochronę swoim pociechom. Obejmuje ona najczęściej następstwa nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje zadośćuczynienie w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

To, czy ubezpieczenie szkolne będzie działało również podczas wakacji, zależy od zakresu ochrony. Niektóre z nich obejmują zdarzenia powstałe w szkole, w drodze do szkoły, podczas zajęć pozalekcyjnych czy też w trakcie wakacji. Część zapewnia także pomoc związaną z kosztami leczenia oraz assistance. Najczęściej spotkasz się jednak z podstawową wersją ubezpieczenia, które posiada tylko NNW z uwagi na to, że ochrona ta jest w ramach ubezpieczenia grupowego i ten wariant jest najbardziej pożądany przez rodziców. Zatem to, czy polisa szkolna obejmie wyjazd Twojego dziecka na kolonię, obóz czy inną wycieczkę w czasie wakacji, zależy wyłącznie od zakresu ochrony.

Czy dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na kolonię, obóz, wycieczkę jest konieczne?

Ubezpieczenie turystyczne nie jest obowiązkową formą ochrony. Może się jednak okazać, że polisa przyda się zarówno na wyjazdy do Polski, jak i za granicę. Ubezpieczenie szkolne często posiada tylko ochronę NNW z niską sumą ubezpieczenia i rzadko kiedy obejmuje inne kraje. Podczas wycieczek zagranicznych to organizator musi zapewnić uczestnikom odpowiednią ochronę. W tym przypadku jednak zakres również często pozostawia wiele do życzenia. Polisa obejmuje zazwyczaj koszty leczenia i NNW z niską sumą ubezpieczenia.

Sam musisz zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na wyjazd dla Twojego dziecka jest konieczne. Zapoznaj się z tym, jaki zakres ma polisa szkolna oraz ta oferowana przez organizatora wycieczki i dobierz adekwatną ochronę.

Co gwarantuje dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd dla Twojego dziecka?

Podczas podróży po Polsce dodatkowa ochrona może być pomocna np. w przypadku transportu medycznego. Jeśli Twoje dziecko ulegnie wypadkowi na drugim końcu kraju, przewiezienie go do placówki w okolicach miejsca Waszego zamieszkania może być kosztowne. Ponadto definicja nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniu szkolnym jest dość okrojona i nie obejmuje zazwyczaj poważnych i nagłych zachorowań. Ubezpieczenie turystyczne uwzględnia tego rodzaju zdarzenia i zapewnia pomoc związaną z transportem medycznym.

Wycieczki za granicę tym bardziej powinny być zaopatrzone w ubezpieczenie z uwagi na to, że opieka medyczna w innych krajach wiąże się z wysokimi opłatami. Zakres polisy powinien być zatem bardziej obszerny. To samo dotyczy transportu medycznego do Polski. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom polisę obejmującą koszty leczenia oraz NNW. Nie istnieją zasady, dotyczące minimalnych sum ubezpieczenia, zatem z reguły nie należą one do najwyższych. Istnieje więc ryzyko, że nie zawsze ochrona będzie w stanie pokryć wszystkie świadczenia. Dodatkowa polisa gwarantuje szerszą pomoc związaną z wizytami lekarskimi, hospitalizacją, leczeniem, transportem medycznym i pokryje koszty, które wykraczają poza zakres ubezpieczenia wykupionego przez organizatora.

Warto ponadto zadbać także o ubezpieczenie OC, które zapewni zadośćuczynienie za szkody wyrządzone przez Twoje dziecko – w mieniu lub na osobie.

Jeśli z kolei Twoja pociecha wyrusza np. na obóz sportowy w góry, wykup także ubezpieczenie narciarskie, które obejmuje ryzyka związane z uprawianiem tego rodzaju aktywności. Nie każda polisa turystyczna uwzględnia tę dyscyplinę. Czasami należy dokupić odpowiednie rozszerzenie. A kiedy jego prywatny sprzęt sportowy ulegnie zniszczeniu lub ktoś go ukradnie, otrzyma świadczenie w ramach ubezpieczenia bagażu.

Ponadto, jeżeli Twoje dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, pamiętaj, aby zakupić ubezpieczenie, które chroni od sytuacji związanych z zaostrzeniem objawów takiego schorzenia. Inaczej towarzystwo nie zapewni mu pomocy.

Więcej na temat ochrony na wyjazd dla Twojego dziecka przeczytasz w artykule dostępnym na https://mubi.pl/ubezpieczenie-dziecka-na-wyjazd/.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wyjazd dla dziecka?

Polisa turystyczna na wycieczkę dla dziecka to koszt zwykle kilku złotych dziennie. Przekonajmy się o tym na przykładzie Kasi. Planuje ona kupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne dla swojego 10-letniego syna Antka, który wyjeżdża na wycieczkę szkolną na Słowację. Kasia chce, aby polisa obejmowała koszty leczenia, NNW oraz OC. Ile zapłaci za jeden dzień ochrony? Jaką sumę ubezpieczenia proponują jej towarzystwa?

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Wysyłasz swoje dziecko na obóz lub kolonię? Sprawdź, jakie ubezpieczenie wykupić!"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*