Przy Samsonowicza potrzeba więcej mocy. Miasto zabiega o rozbudowę infrastruktury energetycznej. - Ostrowiec24.Info

Przy Samsonowicza potrzeba więcej mocy. Miasto zabiega o rozbudowę infrastruktury energetycznej.

W minionym tygodniu w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie podczas, którego władze miasta starały się przekonać przedstawicieli operatora energetycznego PGE Dystrybucja do rozbudowy istniejącego systemu zasilania w energię elektryczną terenów przemysłowych w rejonie ul Jana Samsonowicza. Do tej pory zasilenie tej części miasta opiera się o linię kablową średniego napięcia, która powstała w związku 
z tworzeniem strefy ekonomicznej przy ul. Przemysłowej. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski z powodzeniem współpracowała z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna w tym przedsięwzięciu.

Niestety możliwości zasilania nowych i istniejących firm, zwłaszcza wymagających większej mocy przyłączeniowej, są już ograniczone. 

– Tereny przemysłowe w rejonie ul. Jana Samsonowicza posiadają duży potencjał inwestycyjny. Finalizujemy prace związane z budową kolejnej strefy przemysłowej przy ul. Antoniego Hedy ps. Szarego. Naszym celem jest rozwój przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim, a produkcja wymaga z kolei dużych mocy przyłączeniowych – informuje Artur Łakomiec, wiceprezydent miasta.  

Kolejnym argumentem przemawiającym za rozbudową sieci energetycznej jest fakt, że w pierwszej połowie 2025 roku niepubliczny operator systemu dystrybucyjno-elektroenergetycznego, obsługujący część terenów kończy swoją działalność. Taka sytuacja za dwa lat może doprowadzić do pozbawienia dostępu do prądu ponad 20 firm.

– Wyprzedzamy tę sytuację. Rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami PGE oraz dotychczasowym prywatnym operatorem – wyjaśnia wiceprezydent.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. z oddziału w Skarżysku-Kamiennej oraz z Rejonu Energetycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Przy Samsonowicza potrzeba więcej mocy. Miasto zabiega o rozbudowę infrastruktury energetycznej."

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*